jabones naturales Carpicho de Luna

Una gran història al descobert:

La saponificació

Els sabons Capricho de Luna s'elaboren de forma artesana a través de la saponificació en fred, que garanteix la màxima preservació de les propietats dels seus ingredients.

Durant aquest procés reaccionen -en les proporcions adequades- un o més àcids febles (els olis i les mantegues) amb una sal forta diluïda en aigua (l'hidròxid sòdic o l'hidròxid potàssic). I el resultat és una cosa totalment nova!

S'obté d'una banda, SABÓ i, de l'altra, GLICERINA en un percentatge d'un 5 a un 7%, que actua com a humectant i protectora de la pell.

I és que el SABÓ DE VERITAT és, obligatòriament, el resultat d'aquesta reacció de saponificació. Qualsevol altra cosa que no passi per aquest procés no és un sabó, sinó un detergent corporal o capil·lar.

NATURALESA DELS INGREDIENTS DELS SABONS CAPRICHO DE LUNA

NATURA DELS OLIS I LES MANTEGUES

Els olis i les mantegues utilitzats en aquesta etapa fonamental per a l'obtenció del sabó natural, que és la saponificació, són tots VEGETALS, PURS, VERGES (o de primera premsada), d'altíssima QUALITAT i ECOLÒGICS. Entre ells, l'estrella és l'oli d'oliva verge extra, que intervé en un percentatge que varia entre el 60 i el 85% dels greixos, segons el tipus de sabó.

L'aigua, per la seva banda, és ultrapura, és a dir, que s'ha sotmès a un procediment per eliminar absolutament tots els minerals que no siguin l'oxigen i l'hidrogen que formen part de la molècula d'H 2 O, de manera que la seva puresa és superior a la de l'aigua destil·lada.

NATURALESA DE LA SAL

L'hidròxid sòdic -l'únic ingredient de naturalesa química dels sabons- s'obté de l'electròlisi d'una solució aquosa de sal comuna (clorur sòdic) o salmorra. Es tracta d'un procés simple que separa els elements d'un compost per mitjà de l'electricitat. És una substància imprescindible actualment per aconseguir la saponificació i obtenir sabó.

Per descomptat, durant aquesta reacció es transforma totalment i DESAPAREIX del sabó gràcies a la utilització d'un excés de greixos en relació als necessàries per aconseguir la seva completa saponificació i a un temps ampli de curat dels sabons (superior a 40 dies).

EL VALUÓS SOBRE ENGREIXAT

Els sabons naturals ben formulats, a més de ser excel·lents netejadors de la pell, presenten un excés d'olis i mantegues que s'anomena sobre engreixat. El sobre engreixat no pot ser ni molt baix, perquè donaria com a resultat un sabó dur que neteja molt però té poc efecte condicionador, ni molt alt, perquè comprometria la neteja. En els sabons Capricho de Luna, aquest varia en un percentatge que oscil·la entre el 6 i l'11%, segons la classe de sabó, per adaptar-se a tots els tipus de pell i cabell.


Els greixos que queden naturals i lliures com a sobre engreixat aporten directament les seves valuoses propietats i actuen com hidratants i condicionadors de la pell. Les fórmules queden, per tant, enriquides amb aquests i altres productes naturals de la més alta qualitat alimentària i cosmètica, que també han estat obtinguts pels mètodes de l'agricultura biològica, donant com a resultat una interessant oferta de sabons.


Segur que el teu està entre ells!

PER QUÈ ÉS INTERESSANT LA PASTILLA DE SABÓ NATURAL?

1. PERQUÈ ÉS UN BON NETEJADOR

El sabó natural és un bon netejador que des de fa 4.000 anys ha anat evolucionant i perfeccionant-se.

La seva acció i les seves propietats es deuen exclusivament a components naturals i no a compostos químics com en els detergents sintètics (creats el 1916 i d'ús generalitzat a partir de 1950), amb la seva controvèrsia associada a la salut.

2. PERQUÈ TÉ GREIXOS LLIURES

Si un sabó natural està ben formulat, la presència d'olis i mantegues lliures garanteix la protecció i el condicionament de la pell després de la seva neteja. A més, és possible seleccionar el que ha de quedar com sobre engreixat i, per tant, controlar les propietats que s'aportaran a la pell.

Aquest efecte beneficiós augmentarà amb la qualitat i la puresa dels greixos escollits.

3. PERQUÈ CONTÉ GLICERINA

La glicerina obtinguda durant el procés de saponificació artesà -en un 5 a 7% - roman en el sabó natural aportant les seves magnífiques propietats. En la fabricació industrial, però, se sol extreure i vendre a part pel seu gran valor.

D'altra banda, alguns detergents químics s'enriqueixen amb glicerina diferent de la vegetal o animal. És la glicerina sintètica, que prové del petroli.

4. PERQUÈ NO CONTAMINA

Perquè un sabó sigui natural, els seus ingredients també han de ser-ho. En aquest cas és totalment biodegradable i el seu impacte en el medi ambient és mínim.

No passa el mateix amb la majoria dels detergents sintètics, que no poden ser decompostos fàcilment pels bacteris i contaminen els ecosistemes, amb un greu perjudici per a tota la vida natural, entre la qual, per descomptat, ens trobem.

REFLEXIONS ...

A TENIR EN COMPTE AL ADQUIRIR UNA PASTILLA DE SABÓ

Fixa't en el preu
NO TOTES LES PASTILLES DE SABÓ SÓN NATURALS I/O ARTESANES
fixa't en els ingredients
LES PASTILLES DE SABÓ ARTESANES NO TENEN PER QUÈ SER NATURALS
Fixa't en els acabats
LES PASTILLES DE SABÓ NATURALS NO TENEN PER QUÈ SER ARTESANES
Fixa't en l'empaquetat
NO TOTES LES PASTILLES NATURALS I ARTESANES RESPECTEN L'ENTORN
EVOLUCIÓ DEL SABÓ NATURAL

EL SABÓ ANTIGAMENT

Per promoure la reacció de saponificació, abans s'utilitzaven algunes plantes que creixien en zones salines per la seva riquesa en sals de sodi i potassi. Aquestes es cremaven lentament per obtenir la pedra de sosa o natrum (carbonat de sodi) que s'utilitzava en l'elaboració del sabó. En altres llocs s'usaven cendres de fustes dures (faig, freixe, castanyer ...).

D'altra banda, el procés de saponificació seguit no tenia res a veure amb el que s'utilitza actualment. A més d'utilitzar ingredients molt toscos (greixos animals o resultants del fregit d'aliments) -com fan encara alguns artesans i fàbriques-, s'aplicava una relació de sosa respecte als greixos molt elevada, el que els podia convertir en irritants (no aplicava el sobre engreixat).

EL SABÓ ACTUALMENT

A la fi de segle XVIII es va començar a sintetitzar químicament la sosa i al segle següent es va perfeccionar el mètode.

Actualment, com sosa s'utilitza l'hidròxid de sodi (sosa càustica) en lloc de el carbonat de sodi (sosa), que és menys eficaç com a base alcalinitzant. Es fabrica per electròlisi d'una solució aquosa de clorur sòdic o salmorra.

El sabó natural necessita de l'hidròxid sòdic (o potàssic) com a element fonamental per a la seva obtenció. De vegades no es publicita directament com a ingredient, però, es poden mostrar altres com sodium olivate, sodium palmate o sodium cocoate, que indiquen que estan elaborats a força d'hidròxid sòdic i oli d'oliva, oli de palma o oli de coco respectivament.

INTERPRETAR UNA ETIQUETA

En una etiqueta els ingredients sempre s'han de detallar en ordre decreixent de percentatge en pes, però, no hi ha obligació de respectar aquesta norma pel què es troben per sota de l'1%. En Capricho de Luna no tenim secrets per a tu, i et mostrem de forma ordenada la llista d'ingredients fins a l'últim percentatge.


Igualment, tots els productes cosmètics estan obligats a mostrar aquests ingredients en la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Els noms INCI dels ingredients botànics són els noms en llatí que fan referència al gènere i a l'espècie de la planta en qüestió. Per a la resta d'ingredients (olis, ceres, pigments, químics ...) se sol utilitzar l'anglès.

Per ajudar-te en aquest punt, te'ls mostrem també a l'etiqueta en la nomenclatura tradicional, fàcilment reconeixible. En la mateixa línia, i perquè puguis aprofundir-hi, te'ls mostrem en les dues nomenclatures en el nostre apartat "Amb ingredients naturals".

Els ingredients utilitzats en els sabons Capricho de Luna són 100% naturals i ecològics, i no contenen, en conseqüència, colorants artificials i/o perfums o fragàncies sintètiques. Tampoc presenten conservants ni altres additius químics que modifiquin les seves característiques i/o durabilitat. És per aquest motiu que la intensitat de la fragància d'aquells que contenen olis essencials pot variar amb el temps, mantenint-se, però, les seves propietats específiques per a la pell.

Durant la seva elaboració s'utilitza únicament vitamina E, d'origen absolutament vegetal que, a més d'aportar propietats beneficioses per a la pell, actua com a antioxidant natural dels olis i greixos lliures que s'utilitzen en el sobre engreixat, permetent una millor conservació del producte.CLAUS PER RECONÈIXER EL SABÓ NATURAL "DE VERITAT

1. ENTENDRE ELS INGREDIENTS

Estar familiaritzat amb les substàncies que es detallen en una llista d'ingredients és la millor garantia a l'hora de confiar en un producte. Els ingredients dels sabons naturals de veritat no et seran estranys i, en molts casos, seran habituals a la teva cuina.

Entre ells no han d'aparèixer sulfats (SLS, SLES, SCS), parabens, silicones, propilenglicol o altres químics (alguns acceptats en cosmètica natural per ser biodegradables).

2. NO LLEGIR LA PARAULA PERFUM

"Parfum" o "Fragance" són sinònims de compostos sintètics, per més poc comedogènics que siguin.

L'olor ha de dependre només de la utilització d'olis essencials de plantes o de l'aroma natural d'un o varis dels ingredients naturals utilitzats. I no totes les aromes es poden aconseguir d'aquesta forma.

Les limitades i/o subtils fragàncies s'han d'interpretar com una garantia de qualitat.

3. NO VEURE colors estridents

Un sabó natural no presenta colors cridaners o molt vius ni un aspecte artificial. Per aconseguir determinats colors s'han d'utilitzar únicament espècies, arrels, flors i argiles.

Per aquesta raó, la seva paleta cromàtica és molt reduïda i es mou en la gamma dels colors naturals, on només pot jugar amb la intensitat. Aquesta discreció torna a ser garantia de natura.

4 PAGAR UN PREU RAONABLE

El preu d'un producte està molt relacionat amb la seva qualitat. Els sabons naturals solen tenir un valor superior als detergents químics, augmentant aquest amb la qualitat dels ingredients i el seu origen ecològic. Si a més també són artesans, la major dedicació de temps a cada producte repercuteix també en el seu valor.

S'ha de desconfiar, per tant, del producte natural i artesà de baix preu.

PERÒ ... QUÈ ÉS UN INGREDIENT NATURAL?

NO HI HA UNA DEFINICIÓ CONSENSUADA, PERÒ CAPRICHO DE LUNA EL ENTÉN DE LA MANERA MÉS RESTRICTIVA:

INGREDIENT NATURAL ÉS LA MATÈRIA PRIMERA VEGETAL O MINERAL QUE S'HA OBTINGUT SENSE TRANSFORMACIÓ O BÉ A TRAVÉS DE MÈTODES EXCLUSIVAMENT FÍSICS.

LA QÜESTIÓ DEL PH

El sabó resultant de la saponificació sempre tindrà, de forma natural, un pH bàsic. Aquest només podria corregir-se amb substàncies químiques, l'ús de les quals es desestima.

No obstant això, l'efecte d'aquest pH queda regulat per la pròpia pell després de poc temps (es considera que una mitja hora), gràcies a l'anomenat efecte tampó de l'epidermis. A més, la seva acció es compensa amb el benefici de les substàncies humectants i condicionadores que estan lliures, i els sabons Capricho de Luna les aporten en una gran proporció i de la més alta qualitat.

És per aquest motiu que, concebuts especialment per a la dutxa diària, poden ser utilitzats també sobre la cara o el cabell sempre que es tingui la precaució d'evitar el contacte amb els ulls.Volver Atrás